[Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)]

Author: Fišer, Rudolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1977, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 195-196
Extent
195-196
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848): Určeno pro posl. fak. filosof. a pedagog. v českých zemích. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 153 s.
Document