Snahy o zavedení veřejnoprávního zprostředkování práce na Moravě a ve Slezsku před rokem 1918

Variant title
Bestrebungen um die Einführung einer öffentlichen Arbeitsvermittlung in Mähren und Schlesien vor dem Jahre 1918
Author: Janák, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 46, iss. C44, pp. [95]-116
Extent
[95]-116
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document