Ke klasifikaci tržních forem pozdního feudalismu

Variant title
Zur Klassifizierung der Marktformen des Spätfeudalismus
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, vol. 36, iss. C34, pp. [131]-140
Extent
[131]-140
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document