Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1963, vol. 12, iss. C10

Image
Year
1963
Publication year
1964
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-16 K problematice tzv. Ahhijawy ve světle chetitských dokumentů Bartoněk, Antonín | pdficon
[17]-24 Die Politik der Söhne Konstantins d. Gr. mit Rücksicht auf den Übergang der Sklavenhalterordnung zum Feudalismus Češka, Josef | pdficon
[25]-31 A propos des prix de manuscrits au moyen âge Flodr, Miroslav | pdficon
[33]-53 Contribution à l'étude de la rente féodale dans l'empire Ottoman I : (redevances féodales perçues sur le vin et le miel) Kabrda, Josef | pdficon
[55]-70 K otázce slovanských recepcí v rumunských památkách (gramotách) z počátku 16. století Macůrek, Josef | pdficon
[71]-84 Einige Bemerkungen zur älteren deutschen bürgerlichen Geschichtsauffassung Kudrna, Jaroslav | pdficon
[85]-106 O nové hodnocení válečných zajatců a cizích civilních dělníků v týlu fašistického Německa 1939-1945 Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
[107]-123 Idea slovanské solidarity za druhé světové války : (k činnosti Všeslovanského výboru v Moskvě) Kolejka, Josef | pdficon
[125]-143 Über die Ostkonzeption des westdeutschen Imperialismus, ihre Traditionen und die Rolle des sudetendeutschen Revanchismus Königer, Heinz | pdficon
Zprávy – recenze – diskuse – Сообщения – рецензии – дискуссия – Berichte – Besprechungen – Diskussion
Page Title
[144]-145 [Šofman, Arkadij Semenovič. Istorija antičnoj Makedonii. Čast' 2.] Češka, Josef | pdficon
145-147 Nová koncepce husitství v západoněmecké historiografii Válka, Josef | pdficon
147-149 [Urbánek, Rudolf. Věk poděbradský. IV, Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad: léta 1460 - 1464] Mezník, Jaroslav | pdficon
149-150 [Sasso, Gennaro. Niccolò Machiavelli : storia del suo pensiero politico] Kudrna, Jaroslav | pdficon
151-155 Polský příspěvek k diskusi o problému krize v Evropě 17. století Šindelář, Bedřich | pdficon
155-157 [Winter, Eduard. Der Josefinismus : die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus, 1740-1848] Macůrek, Josef | pdficon
157-159 [Jahnke, Karl Heinz. Für eine Welt ohne Krieg und Faschismus...] Čerešňák, Bedřich | pdficon
159-161 [Geschichte. Herausgegeben von Waldemar Besson] Marek, Jaroslav | pdficon
161-162 [Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách] Hejl, František | pdficon
162-164 Über die finnischen Archive Pražák, Richard | pdficon
164-177 Jaroslav Kudrna. Die Widerspiegelung der italienischen Stadt in der der italienischen Stadt in der politischen und staatstheoretischen Literatur des 13. und 14. Jhr. : (Thesen der Habilitalionsschrift, die im April 1962 dem wissenschaftlichen Raat der philosophischen Fakultät der Purkyněuniversität in Brno vorgelegt wurde) Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[178]-185 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon