Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987