Čarodějnictví a jeho pronásledování u nás do r. 1526

Variant title
Das Hexenwesen und seine Verfolgung in den böhmischen Kronländern bis 1526
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. [177]-206
Extent
[177]-206
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document