Šindelář, Bedřich

Name variants:

Šindelář, Bedřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Article
Šindelář, Bedřich. [Aguet, Jean-Pierre. Contribution à l'histoire du mouvement ouvrier français : les grèves sous la Monarchie de Juillet (1830-1847)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 168–169.

Article
Šindelář, Bedřich. [Calic, Edouard. Ohne Maske : Hitler, Breiting Geheimgespräche 1931]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 243–245.

Article
Šindelář, Bedřich. Čarodějnictví a jeho pronásledování u nás do r. 1526. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. 177–206.

Article
Šindelář, Bedřich. [Der Zweite Weltkrieg 1939-1945: Wirklichkeit und Fälschung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 287–288.

Article
Macůrek, Josef; Šebánek, Jindřich; Šindelář, Bedřich. Deset let práce na katedře historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 118–124.

Article
Šindelář, Bedřich. [Dickmann, Fritz. Der Westfälische Frieden]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 537–539.

Article
Šindelář, Bedřich. Die böhmischen Exulanten in Sachsen und der Westfälische Friedenskongress. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 215–251.

Article
Šindelář, Bedřich. Die Sansculotten von Paris : Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793 bis 1794. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, vol. 7, iss. C5, pp. 159–160.

Article
Šindelář, Bedřich. [Ernstberger, Anton. Ferdinand von Schills Nachlass]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. 115–116.

Article
Šindelář, Bedřich. Francouzská buržoazní revoluce a svobodní zednáři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, vol. 34, iss. C32, pp. 93–109.

Article
Šindelář, Bedřich. František Hrubý (1887-1943). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, vol. 36, iss. C34, pp. 141–143.

Article
Šindelář, Bedřich. [Gans Edler Herr zu Putlitz, Wolfgang. Unterwegs nach Deutschland. Erinnerungen eines ehemaligen Diplomaten]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. 116–117.

Article
Šindelář, Bedřich. Hon na čarodějnice v západní historiografii po druhé světové válce : (výběrový přehled). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, vol. 22, iss. C20, pp. 168–187.

Article
Šindelář, Bedřich. "Hon na čarodějnice" ve francouzských ženských klášterech prvé poloviny 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 81–111.

Article
Šindelář, Bedřich. Jakobiner und Sansculotten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 166–168.

Article
Šindelář, Bedřich. K otázce dělnického hnutí v pruském a rakouském Slezsku v letech 1793-1846. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 123–144.

Article
Šindelář, Bedřich. K otázce nástupu éry kapitalismu v Německu : (příspěvek k problému periodisace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 105–119.

Article
Šindelář, Bedřich. Konec "honu na čarodějnice" v tereziánské době u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 89–107.

Article
Šindelář, Bedřich. Několik poznámek k otázce našeho vystěhovalectví v epoše kapitalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, vol. 3, iss. C1, pp. 18–44.

Article
Šindelář, Bedřich. Osvícenský absolutimus a zednářství ve střední Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 135–143.

Article
Šindelář, Bedřich. Polský příspěvek k diskusi o problému krize v Evropě 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 151–155.

Chapter
Šindelář, Bedřich. Préface. In: Hrubý, František. Etudiants tcheques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale a la fin du 16e et au début du 17e siecle : documents. 1970, pp. 5–16.

Article
Šindelář, Bedřich. Publikace o pařížské komuně po II. světové válce : (bibliografický výběrový přehled). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 189–206.

Article
Šindelář, Bedřich. Slezská otázka na mírovém kongresu vestfálském 1643-1648. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 266–295.