Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání

Variant title
Der Handel der ostslowakischen Städte mit dem Ausland im Jahrhundert der antihabsburgischen Aufstände
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. [109]-122
Extent
[109]-122
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document