Hejl, František

Name variants:

Hejl, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 38.

Article
Hejl, František. 300. výročí opětného sjednocení Ukrajiny s Ruskem a současná polská historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 171–182.

Article
Hejl, František. 60 let bulharistiky na Univerzitě J. E. Purkyně a v ústavech Československé akademie věd v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. 139–156.

Chapter
Hejl, František. Alexander Dubček - obhájce a politik česko-slovenské vzájemnosti. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 127–139.

Chapter
Hejl, František. Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka za léta 1960-1970. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 13–17.

Article
Hejl, František. Český obchod na krakovském trhu po Bílé hoře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 228–250.

Article
Hejl, František. Cesta rumunského lidu ke svobodě - srpnové povstání 1944. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 25–33.

Chapter
Hejl, František. Dějiny slovanských národů. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 107–114.

Chapter
Labuda, Gerard. Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 19–24.

Chapter
Batowski, Henryk. Diplomatic relations of the Slavic states on the eve of 1945. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 339–346.

Chapter
Hejl, František. Humanistiské názory o původu a vztazích mezi slovanskými národy. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, pp. 11–24.

Chapter
Hejl, František. Index personarum. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 359–377.

Chapter
Hejl, František. Nad problematikou balkanistického studia. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 1–7.

Chapter
Hejl, František. Národnostní otázka v programu KSČ a KSS za druhé světové války. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 65–82.

Article
Hejl, František; Fišer, Rudolf. Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 109–122.

Article
Hejl, František. Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. 39–54.

Article
Hejl, František. [Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 161–162.

Chapter
Hejl, František. Předmluva. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 9–13.

Chapter
Hejl, František. Problematika česko-slovenské vzájemnosti a její studium na historických oborech filozofické fakulty v Brně. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, pp. 70–76.

Chapter
Hejl, František. [Profesoru J. Macůrkovi]. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 7–12.

Chapter
Urban, Wacław. Propaganda braci polskich na slowacji w pierwszej ćwierci XVII stulecia. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 129–143.

Chapter
Śliziński, Jerzy. Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 347–351.

Article
Hejl, František; Kolejka, Josef. Řešení národnostní otázky v Československu v letech 1944-1945 : obnovení Čs. republiky jako státu Čechů a Slováků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 21–52.

Chapter
Mikoletzky, Hanns Leo. Sklaven im alten Österreich. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, pp. 69–83.