K obsahu pojmu československé dějiny

Variant title
Zum Inhalt des Begriffes "die tschechoslowakische Geschichte"
Author: Malíř, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. [39]-48
Extent
[39]-48
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document