Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2000, vol. 49, iss. C47