Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2000, roč. 49, č. C47