C47

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: C47
Rok vydání
2001
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-2599-9
Ústav FF MU