Balmontova duše českých zemí

Author: Franěk, Jiří
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. [107]-114
Extent
[107]-114
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bal'mont, Konstantin Dmitrijevič. Duše Českých zemí ve slovech a činech = Duša Čechii v slove i dele : z dějin česko-ruských literárních vztahů. Vydání, překlad, studie, komentář Danuše Kšicová. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 339 s. ISBN 80-210-2560-3.
Document