Průřez polskou literární teorií

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 204-205
Extent
204-205
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Trávníček, Jiří, ed. Od poetiky k diskursu: výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 322 s. Strukturalistická knihovna; sv. 13. ISBN 80-7294-072-4.
Document