Polské pohledy na ruskou a lužickosrbskou literaturu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 195-197
Extent
195-197
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kowalska-Paszt, Izabela. Proza niefikcjonalna trzeciej fali emigracji rosyjskiej: model typologiczny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. 212 s. Rozprawy i studia Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 388. ISBN 83-7241-166-2.
W kręgu Krabata: szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach lużyckich. Red. Józef Zarek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 138 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2037. ISBN 83-226-1116-1.
Document