Kronika ruské emigrace

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 182-183
Extent
182-183
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I., 1919-1929 = Chronika kul'turnoj, naučnoj i obščesvennoj žizni russkoj emigracii v Čechoslovackoj respublike. Díl I = Tom I, 1919-1929. Pod redakcí L. Běloševské. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav, 2000. 368 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada; sv. 8. ISBN 80-86420-00-0.
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice = Chronika kul'turnoj, naučnoj i obščestvennoj žizni russkoj emigracii v Čechoslovackoj respublike. Díl 2 = Tom 2, 1930-1939. Pod redakcí L. Běloševské. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2001. 639 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; sv. 10. ISBN 80-86420-04-3.
Document