Češi o Lužických Srbech

Title: Češi o Lužických Srbech
Author: Kalina, Petr
Source document: Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 1, pp. 155-156
Extent
155-156
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kaleta, Petr. Češi o Lužických Srbech: český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2006. 333 s., [28] s. obr. příl. ISBN 80-86495-41-8.