Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie

Title: Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. [123]-131
Extent
[123]-131
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Kultúra a súčasnosť je publikačný priestor na zverejnenie "nových" pohľadov na slovensko-maďarsko-českom vzájomné poznávanie sa v literárnovednom, lingvistickom, sociologickom i politologickom "dialógu". Komparatívne hľadanie vzťahov medzi troma literatúrami smeruje k tomu, čo ich dnes spája a čím sú vo vzájomnom dialógu.
Culture and the present time is a publication space for the presentation of "new" views on Slovak-Hungarian-Czech mutual cognition within a literary-scientific, sociological and politological "dialogue". A comparative searching for relations among the three literatures tends to what they have in common today and to what they are in a reciprocal dialogue.