Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur

Title: Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur
Variant title:
  • Literary criticism and globalization of culture
Source document: Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. [131]-143
Extent
[131]-143
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V priereze odbornej literatúry sa sledujú tie tituly z literárnovedného výskumu, ktoré si všímajú problém regiónu v kultúre, dopĺňajú "biele miesta" vo výskume literárneho vedca, venujú sa problému genézy slovanskej kultúry, románu a otázky poetiky i historického kontextu umeleckého textu v slavistickom a medziliterárnom kontexte.
Within the cross-section of professional literature these works are being followed from the point of literary research in which the author pays attention to the problems of the genesis in Slavonic cultures, to the novel and the questions of poetics as well as to the whole historical context of professional texts in Slavonic and interliterary context.