Břeclav - Pohansko. VI, Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi : (demografická a antropometrická studie)

Image
Author: Drozdová, Eva
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2005
Extent
146 s. : 1 CD-ROM, 1 plán
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 358
ISBN
8021023708
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 449110
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-16 Úvod | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
17-19 II. | Antropologické výzkumy staroslovanských obyvatel Pohanska | pdf icon Drozdová, Eva
hidden-section Metody
Page Chapter number Title
21-24 III. | Metody | pdf icon Drozdová, Eva
hidden-section Materiál
Page Chapter number Title
25 IV. | Materiál | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
27-59 V. | Pohřebiště kolem kostela | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
61-81 VI. | Hrobové celky nalezené na území opevněného hradiska | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
83-95 VII. | Severovýchodní předhradí | pdf icon Drozdová, Eva
hidden-section Jižní předhradí
Page Chapter number Title
97-117 VIII. | Jižní předhradí | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
119-124 IX. | Demografická charakteristika obyvatel Pohanska jako celku | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
125-136 X. | Fyzický charakter obyvatel Pohanska | pdf icon Drozdová, Eva
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
137-138 XI. | Závěr | pdf icon Drozdová, Eva
Page Chapter number Title
139-140 XII. | English summary : anthropological study of Old Slavonic inhabitants of fortified settlement Břeclav - Pohansko (demographic and anthropometric study) | pdf icon Drozdová, Eva
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
141-146 XIII. | Literatura | pdf icon Drozdová, Eva