Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy

Image
Author: Jan, Libor
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2000
Extent
299 s. :
Series
  • Knižnice Matice moravské; sv. 6
  • Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 1
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 334
ISBN
8021024801 (Masarykova univerzita)
8090230490 (Matice moravská)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 126534
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section [Předmluva]
Page Chapter number Title
7-8 [Předmluva] | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
9-16 Úvod, který je vlastně i závěrem | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
17-32 Vznik moravských provincií | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
33-153 Zemské soudnictví ve 13. století | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
154-191 Moravští podkomoří ve druhé polovině 13. století | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
192-208 Úřad lovčího ve 13. a na počátku 14. století | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
209-269 Správa země v době interregna (1278-1283) | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
270-286 Soupis pramenů a literatury | pdf icon Jan, Libor
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
287-288 Seznam vyobrazení | pdf icon Jan, Libor
Page Chapter number Title
289-299 Die Entstehung des Landgerichts und die Verwaltung im mittelalterlichen Mähren | pdf icon Jan, Libor