Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy

Image
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
2. dopl. a rozš. vyd.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1993
Extent
255 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; 296
ISBN
8021005890
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 102155
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
[7] Úvodem | pdf icon Dorovský, Ivan
Historie slovanské jazykovědy
Page Chapter number Title
[9]-14 Slovanská filologie | pdf icon Večerka, Radoslav
14-18 Srovnávací slovanská jazykověda | pdf icon Lamprecht, Arnošt; Žaža, Stanislav
18-19 Indoevropeistika | pdf icon Erhart, Adolf
19-21 Paleoslovenistika | pdf icon Večerka, Radoslav
22-26 Bohemistika | pdf icon Grepl, Miroslav; Chloupek, Jan
26-27 Slovakistika | pdf icon Bartáková, Jarmila
28-32 Rusistika | pdf icon Jiráček, Jiří; Mrázek, Roman
32 Polonistika | pdf icon Pelikán, Jarmil
33 Serbokroatistika | pdf icon Dorovský, Ivan
33-34 Bulharistika | pdf icon Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří
34-35 Makedonistika | pdf icon Dorovský, Ivan
36-37 Organizační vývoj pracoviště | pdf icon Uher, František; Rambousek, Jiří
37-38 Český jazyk a didaktika jazyka | pdf icon Uher, František; Rambousek, Jiří
38-39 Rusistika | pdf icon Doleželová, Eva
Historie slovanské literární vědy
Page Chapter number Title
[41]-50 Bohemistika | pdf icon Kopecký, Milan; Palas, Karel
50-52 Slovakistika | pdf icon Válek, Vlastimil
52-59 Literárněvědná rusistika | pdf icon Mikulášek, Miroslav; Krystýnek, Jiří
59-60 Polonistika | pdf icon Pelikán, Jarmil
60 Sorabistika | pdf icon Krystýnek, Jiří
61 Serbokroatistika | pdf icon Krystýnek, Jiří; Dorovský, Ivan
62 Bulharistika | pdf icon Dorovský, Ivan
63 Makedonistika | pdf icon Dorovský, Ivan
64-67 Literatura a didaktika literární výchovy | pdf icon Zapletal, Zdeněk; Rambousek, Jiří
Historiografie
Page Chapter number Title
[69]-71 Archeologie | pdf icon Dostál, Bořivoj
[73]-81 Československé dějiny | pdf icon
81-83 Balkanistika | pdf icon Dorovský, Ivan
83-86 Hungaristika | pdf icon Pražák, Richard
87 Ugrofinistika | pdf icon Pražák, Richard
87-90 Národopis | pdf icon Jeřábek, Richard
[Uměnovědy]
Page Chapter number Title
90-95 Muzikologie | pdf icon Pečman, Rudolf
95-97 Dějiny umění | pdf icon Krsek, Ivo; Sedlář, Jaroslav
97-100 Divadelní a filmová věda | pdf icon Srna, Zdeněk
100-102 Folkloristika | pdf icon Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav
103 Výtvarná výchova | pdf icon Perůtka, Ladislav
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
103 Ediční poznámka | pdf icon Dorovský, Ivan
Medailony
Page Chapter number Title
[105]-240 Medailony | pdf icon
hidden-section Dodatek medailonů
Page Chapter number Title
241-255 Dodatek medailonů | pdf icon