K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy

Title: K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy
Variant title
On the problems of the convergence of information and communication technologies and the school
Author: Zounek, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [111]-126
Extent
[111]-126
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Tato studie je jedním z dílčích výstupů výzkumného projektu Informační a komunikační technologie a kultura školy (postdoktorský grantový projekt podporuje GAČR grant č. 406/03/P119).