Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis

Title: Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis
Variant title
Comparing the declared educational targets to the existent results in history at selected general secondary schools (gymnázium)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [161]-167
Extent
[161]-167
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language