Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008)

Title: Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. [7]-9
Extent
[7]-9
  • ISSN
    1213-2144
Type: Bibliography
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Soupis navazuje na bibliografii otištěnou ve sborníku Bohemica litteraria (Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 9-11. ISSN 0231-7818).