V10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Year: 2007
Volume: 56
Issue: V10
Issue title
Milanu Suchomelovi k osmdesátinám
Publication year
2008
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-4686-3
Title Document
Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám | [5]–6
Kudrnáč, Jiří
PDF
Title Document
Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008) | [7]–9
Kudrnáč, Jiří
PDF
hidden section Tři typy mimesis
Title Document
Tři typy mimesis | [11]–22
Sládek, Ondřej
PDF
hidden section O umění a bytí
Title Document
O umění a bytí | [23]–28
Tlustý, Jan
PDF
hidden section Nečtenář
Title Document
Nečtenář | [29]–36
Trávníček, Jiří
PDF
Title Document
Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní | [37]–46
Fišer, Zbyněk
PDF
Title Document
Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim : reprezentace lidské přirozenosti a Očistce | [47]–55
Osolsobě, Petr
PDF
Title Document
Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře | [57]–68
Bočková, Hana
PDF
Title Document
K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka | [69]–75
Soleiman pour Hashemi, Michaela
PDF
Title Document
Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové | [77]–90
Škarpová, Marie
PDF
Title Document
Prvky beletrizace v barokních memoárech V.F. Kocmánka | [91]–99
Vítová, Andrea
PDF
Title Document
P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál | [101]–122
Fiala, Jiří
PDF
Title Document
Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha | [123]–133
Fránek, Michal
PDF
Title Document
Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň | [135]–144
Tureček, Dalibor
PDF
Title Document
Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka | [145]–157
Urválková, Zuzana
PDF
Title Document
Šaldův střet s předválečnou modernou | [159]–166
Tichý, Martin
PDF
Title Document
Veselé pohádky Pavla Eisnera | [167]–172
Nováková, Luisa
PDF
Title Document
Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek | [173]–183
Fořt, Bohumil
PDF
Title Document
Tré cest do Compostely | [185]–193
Bednářová, Jitka
PDF
Title Document
Čekání na básníka : (mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století) | [195]–201
Balaštík, Miroslav
PDF