Soupis prací profesora PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc. z let 1997-2002

Title: Soupis prací profesora PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc. z let 1997-2002
Author: Palas, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. [13]-14
Extent
[13]-14
  • ISSN
    1213-2144
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tato bibliografie navazuje na soupisy prací Dušana Jeřábka, publikované ve Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity D 44, 1997, s. 135-138, a ve Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity D 29, 1982, s. 11-16, a doplňuje je.