Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti

Title: Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
168 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 397
ISBN
9788021055308
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 689634
Description
  • Předmětem knihy jsou tři významní francouzští myslitelé 18. a 19. století: Ch.-L. Montesquieu, Voltaire a E. Durkheim. Jejich výběr znamená pokračování zájmu autorky o francouzskou historiografickou školu – Annales. Ta se místy odvolávala na Voltaira a Durkheima, jako na ty, kdo se zabývali dějinami v jejich širším sociálně kulturním smyslu. Montesquieu sice není chápán jako předchůdce školy Annales, avšak číst Voltaira bez jeho velkého současníka není vhodné. Kromě toho i na Montesquieua se můžeme dívat jako na sociálně politického myslitele, který podle některých patří k předchůdcům sociologie a který v analýze společnosti upozorňoval na prvky, jež byly spíše hlubším podkladem historických událostí. Nepominutelná je jeho zásluha o zavedení pojmu objektivního zákona do společnosti a jejich dějin, která jej vzdáleně spojuje s Durkheimem.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Monstesquieu : mezi objektivními a právními zákony | 8–51
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Voltaire : pohyb nebo neměnnost? | 52–110
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Durkheim : společnost, věda, náboženství | 111–156
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam citované literatury | 157
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Charles Louis Montesquieu : between objective and legal laws ; Voltaire : movement or permanency? ; Emile Durkheim : society, science, religion | 158–162
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Charles Louis Montesquieu : entre les lois objectives et juridiques ; Voltaire : le mouvement ou l'immuabilité? ; Emile Durkheim : société, science, religion | 163–168
Holzbachová, Ivana
PDF