Bücher aus dem niederländischen Sprachraum (I)

Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1999, vol. 13, iss. 1, pp. [83]-84
Extent
[83]-84
  • ISSN
    1211-4979
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Bernlef, J. Aambeeld: gedichten. Amsterdam: E. Querido, 1998. 64 s. ISBN 90-214-5238-3.
Paaltjens, Piet. Snikken en grimlachjes: poëzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 1994. 119 s. ISBN 90-214-7792-0.
Document