Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie

Title: Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie
Author: Gabriel, Jiří
Contributor
Hladká, Eliška (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 81-84
Extent
81-84
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Antologie z dějin československé filosofie. Robert Kalivoda, Josef Zumr (editoři). 1. vyd. Praha: ČSAV, 1963. 559, [1] s. Filosofická knihovna ČSAV.