[Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy]

Title: [Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy]
Author: Šuch, Juraj
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 111-112
Extent
111-112
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.