[Herold, Vilém. Pražská univerzita a Wyclif: Wyclifovo učení o ideách a geneze husitského revolučního myšlení]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 110-111
Extent
110-111
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Herold, Vilém. Pražská univerzita a Wyclif: Wyclifovo učení o ideách a geneze husitského revolučního myšlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 309 s. Knižnice Archívu Univ. Karlovy. Univerzita Karlova Praha.
Document