Meditace nad tolerancí : (zamyšlení k Roku tolerance 1995)

Title: Meditace nad tolerancí : (zamyšlení k Roku tolerance 1995)
Variant title:
  • Meditation on Toleration : (some reflections as a tribute to the Toleration Year 1995)
Author: Dokulil, Miloš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, vol. 44, iss. B42, pp. [21]-36
Extent
[21]-36
  • ISSN
    0231-7664
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V této úvaze budou tři "úvody" (I-A až I-C), dvě "stati" (II-A a II-B) a jeden "závěr" (EU). Už tím je předznamenáno, že mnohé údajné samozřejmosti spojované s výrazem "tolerance" nejsou pojímány automaticky v jejich intuitivní "zřejmosti". (Uvozovky přitom poslouží nejen k zavádění výrazů do textu, ale také příkladně k naznačení alternativního, někdy metaforického, ale i ironického ap. smyslu.) Následující text by měl být zároveň dokladem toho, že tolerance není tématem, jež by mohlo být "saturováno" nějakým "Rokem tolerance"...