Překlady Ščedrinových pohádek do češtiny

Variant title
Переводы сказок Салтыкова-Щедрина на чешский язык
Übersetzungen der Märchen Schtschedrins in Böhmisch
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. [194]-206
Extent
[194]-206
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document