Der Novellist Oskar Jellinek

Variant title
Novelista Oskar Jellinek
Новеллист Оскар Елинек
Author: Krejčí, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. [162]-174
Extent
[162]-174
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document