Via lucis v novém překladu

Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. 281-282
Extent
281-282
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Komenský, Jan Amos. Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná to jest promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech. Praha : SPN, 1961.
Document