[Ершов, Леонид Фёдорович. Советская сатирическая проза 20-х годов]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. 264-268
Extent
264-268
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jeršov, Leonid Fedorovič. Sovetskaja satiričeskaja proza 20-ch godov. Moskva : Akad. nauk SSSR, 1960.
Document