[Kábrt, Jiří. Počátky české bibliografie]

Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. 273-274
Extent
273-274
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kábrt, Jiří. Počátky české bibliografie : od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961.
Document