[Knap, Josef. Umělcové na pouti]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. 274-275
Extent
274-275
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Knap, Josef. Umělcové na pouti : české divadelní společnosti v 19. století. Praha : Orbis, 1961.
Document