[Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama]

Title: [Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama]
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 151-152
Extent
151-152
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama. Skopje: Makedonska kniga : Institut za folklor "Marko K. Cepenkov", 1983.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.