O některých vývojových tendencích v poválečné makedonské próze

Variant title
О некоторых тенденциях развития в послевоенной македонской прозе
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. [193]-198
Extent
[193]-198
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document