Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967

Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 223-224
Extent
223-224
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document