[Перкин, Наум Соломонович. В семье братских литератур]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 215-216
Extent
215-216
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Perkin, Naum Solomonovič. V sem'je bratskich literatur. Minsk : Navuka i technika, 1967.
Document