Пpoблeмa литepaтypнoй звoлюции [i.e. эволюции] в кoнцeпции пpaжcкoй cтpyктypaльнoй эcтeтики

Variant title
Problematika literární evoluce v koncepci pražské strukturální estetiky
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. [17]-24
Extent
[17]-24
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document