Jubileum Danuše Kšicové

Title: Jubileum Danuše Kšicové
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. [155]-164
Extent
[155]-164
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Bibliografie "Z prací Danuše Kšicové" na s. 158-164.