Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1966, vol. 15, iss. D13

Image
Year
1966
Publication year
1966
Stati
Page Title
[7]-22 K některým problémům Hřbitovního kvítí Jana Nerudy Jeřábek, Dušan | pdficon
[23]-44 К пpoблeмaтикe coциaлиcтичecкoгo peaлизмa и coвeтcкoй дpaмaтypгии 30-x гoдoв Mikulášek, Miroslav | pdficon
[45]-56 "Směšné lásky" Milana Kundery Závodský, Vít | pdficon
[57]-68 Bemerkungen zum deutschen und alttschechischen Lucidarius Uhrová, Eva | pdficon
[69]-84 Z dziejów recepcji K. Havlíčka w Polsce w okresie powstania styczniowego Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[85]-100 Několik poznámek k boji české literatury s fašismem Válek, Vlastimil | pdficon
[101]-108 K překladům K.F. Rylejeva do češtiny Krhoun, Mečislav | pdficon
Materiály
Page Title
[109]-116 K problematice staročeské bible Kopecký, Milan | pdficon
[117]-124 O vzniku brněnského Devětsilu : (z dějin avantgardní umělecké organizace) Bílek, Jaroslav; Sus, Oleg | pdficon
[125]-134 Ein neues prager Fragment von Jacob van Maerlants Spiegel Historiael Zatočil, Leopold | pdficon
[135]-138 Dva dopisy Petra Bezruče Sylvě Lacinové-Jílkové Závodský, Artur | pdficon
[139]-144 Пиcьмa C. Гyceвa-Opeнбypгcкoгo к чeшcкoмy пepeвoдчикy Mandát, Jaroslav | pdficon
[145]-149 Sládkova aktovka Práce a dokumenty o jejím zákazu Polák, Josef | pdficon
Rozhledy
Page Title
[151]-156 Z divadelněvědné literatury Srna, Zdeněk | pdficon
[157]-158 Études de littérature comparée hongroises Novák, Otakar | pdficon
[159]-163 Ein bedeutendes Werk der spanischen Literaturgeschichte Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[165]-166 Slovník českých spisovatelů Gregor, Alois | pdficon
166-169 [Parolek, Radegast. Vilém Mrštík a ruská literatura] Závodský, Artur | pdficon
169-170 Verše o pernikářství Palas, Karel | pdficon
170-172 [Pražák, Emil. Řehoř Hrubý z Jelení] Kopecký, Milan | pdficon
172-173 Theater - divadlo Závodský, Artur | pdficon
174-175 [Колесник, Петро Йосипович. Коцюбинський - художник слова] Krhoun, Mečislav | pdficon
175-176 [Gorjačkina, Marija Sergejevna. Satira Saltykova-Ščedrina] Vlašínová, Vlasta | pdficon
176-177 [Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa] Burian, Jaroslav; Pelikán, Jarmil | pdficon
177-178 Ludowe pieśni, bajki i podania Łużyczan Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
178-179 [Maślanka, Julian. Zorian Dołega Chodakowski] Pelikán, Jarmil | pdficon
179-181 [Kumor, Aleksander. Karol Irzykowski, teoretyk filmu] Smejkal, Zdeněk | pdficon
181-182 [Bobrownicka, Maria. Dramat czeski i słowacki na scenach polskich] Pelikán, Jarmil | pdficon
182-184 [Esslin, Martin. Das Theater des Absurden] Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor | pdficon
184 [Mess, Friedrich. Heinrich von Ofterdingen: Wartburgkrieg und verwandte Dichtungen] Zatočil, Leopold | pdficon
184-186 [Wurmser, André. La comédie inhumaine] Novák, Otakar | pdficon
186-187 [Baudouin, Charles. Jean Racine, l'enfant du désert] Fryčer, Jaroslav | pdficon
187-188 [Noulet, Emilie. Alphabet critique : 1924-1964] Stupka, Vladimír | pdficon
188-189 [Lehtonen, Maija. L'expression imagée dans l'œuvre [i.e. l'oeuvre] de Chateaubriand] Fryčer, Jaroslav | pdficon
189-190 [Rivière, Claude. Teilhard, Claudel et Mauriac] Stupka, Vladimír | pdficon
190 Antológia staršej slovenskej literatúry Kopecký, Milan | pdficon
Zprávy
Page Title
[191]-192 Dvě učební pomůcky starší české literatury Kopecký, Milan | pdficon
192 Profesor Leopold Zatočil šedesátiletý Merta, Rudolf | pdficon
192-193 Šedesát let Vladimíra Stupky Ohnesorg, Karel | pdficon
193 Přednáškový cyklus prof. J.M. Buriana Závodský, Artur | pdficon
193-194 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v letech 1963 a 1964 Kopecký, Milan | pdficon
194 Divadelní a filmové večery Závodský, Artur | pdficon
194-197 Veřejné přednášky o literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[198]-208 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon