Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa

Variant title
Dominantní evoluční tendence v ruské literatuře 20. století
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 45, iss. D43, pp. [87]-97
Extent
[87]-97
  • ISSN
    0231-7818
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document