K jubileu Krystyny Kardyni-Pelikánové

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 45, iss. D43, pp. [173]-180
Extent
[173]-180
  • ISSN
    0231-7818
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Bibliografie "Soupis prací Krystyny Kardyni-Pelikánové" na s. 175-180.
Document