Krystyna Kardyni-Pelikánová jubiluje

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. [151]-154
Extent
[151]-154
  • ISSN
    1212-1509
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Výběrová bibliografie (za léta 2000-2004) na s. 153-154.
Document