[Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]

Title: [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]
Author: Palas, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 172-173
Extent
172-173
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků : učeb. pro filozof. fakulty. 1. vyd. Praha : SPN, 1978. 179, [1] s. Učebnice pro vys. školy.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.